EIL  •  FOTBALL  •  HÅNDBALL  •  INNEBANDY  •  TENNIS  •  ALLIDRETT

Bli medlem i klubben

Gjør følgende før du melder deg inn i klubben:

1.

Gå inn på kontaktinfo for gruppen du ønsker. Finn lagleder for aktuelt lag og avtal med denne personen før du melder deg eller ditt barn inn i klubben:

2.

Gjør deg kjent med medlemskapets priser i neste avsnitt. Les også den viktige informasjonen og retningslinjene lengre ned på siden.

NB! Husk at alle spillere må både betale gruppeavgift og medlemskontingent.

2.

Registrer deg her. Velkommen til klubben!

Medlemskontigent idrettslaget

Satser medlemskontingent sesongen 2024

Over 18 år

Avgift pr. år

500,-

Under 18 år

Avgift pr. år

300,-

Støttemedlem

Avgift pr. år

300,-

Treningsavgift Fotball

 

Gruppe

Pris per år

Veteran / Old boys

2300,-

Menn A-lag / Senior

2500,-

Damer 7-er

2000,-

Gutter født 2006-2010

2000,-

Gutter født 2011-2017

1550,-

Jenter født 2013-2017

1550,-

Elitetrening

140,-/mnd*

Akademi

140,-/mnd*

*Elitetrening og akademi, 140,- pr. måned faktureres 2 ganger i året med 840,- (140/mnd x 6 ) for perioden 1.1.-30.6., og 1.7.-31.12.

Treningsavgift Håndball

 

Gruppe

Pris per år

Veteran / Old boys

2300,-

Menn A-lag / Senior

2500,-

Damer 7-er

2000,-

Gutter født 2006-2010

2000,-

Gutter født 2011-2017

1550,-

Jenter født 2013-2017

1550,-

Elitetrening

140,-/mnd*

Akademi

140,-/mnd*

 

Treningsavgift Innebandy

 

Gruppe

Pris per år

Veteran / Old boys

2300,-

Menn A-lag / Senior

2500,-

Damer 7-er

2000,-

Gutter født 2006-2010

2000,-

Gutter født 2011-2017

1550,-

Jenter født 2013-2017

1550,-

Elitetrening

140,-/mnd*

Akademi

140,-/mnd*

 

Treningsavgift Tennis

 

Gruppe

Pris per år

Veteran / Old boys

2300,-

Menn A-lag / Senior

2500,-

Damer 7-er

2000,-

Gutter født 2006-2010

2000,-

 

Treningsavgift Allidrett

 

Gruppe

Pris per år

Veteran / Old boys

2300,-

Menn A-lag / Senior

2500,-

Damer 7-er

2000,-

Gutter født 2006-2010

2000,-

 

Retningslinjer medlemskontingent og treningsavgift

●  Medlemskontingenten og treningsavgiften for de ulike lagene fastsettes årlig av årsmøtet.

● Betalt treningsavgift er en forutsetning for trening og kampdeltakelse. Nye spillere som ønsker å prøve seg, skal likevel ha mulighet til det. Spilleren må likevel registrere seg i medlemsregisteret via innmeldingsskjemaet vårt, men faktura sendes ikke ut før dette er avtalt med lagleder/trener.

● Man kan ikke delta på kamper før treningsavgiften er betalt.

● Medlemskontingenten faktureres årlig via Hovedstyret(hovedstyret@ellingsrud.no) i februar måned. Her sendes det ut faktura via Spond.

● Treningsavgiften faktureres årlig i februar måned. Her sendes det ut faktura via Spond.

● Ved innmelding etter 1. juli skal spiller betale halv treningsavgift.

● Ved utmelding i løpet av en sesong, vil treningsavgiften ikke tilbakebetales.

● Ved utmelding innen 1. april. skal spilleren ikke betale treningsavgiften for inneværende sesong.

● Ved innmelding etter 1. oktober. skal spilleren ikke betale treningsavgift for inneværende sesong.

● Ved manglende innbetaling av treningsavgift etter andre (2.) purring kan spiller ikke delta på kamper og treninger. Medlemskap i klubben settes inaktivt til treningsavgiften er betalt.

● Ta kontakt med økonomiansvarlig dersom du har:
Kortvarige betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling.
– Langvarige betalingsproblemer og behov for fritak/delvis fritak for betaling.

● Avtale gjelder for ett (1) år/en (1) sesong av gangen.

● Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om.

● Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.

Viktig informasjon:

 

  • Alle spillere må betale treningsavgift og medlemskap i klubben. Disse innbetalingene sendes ut hver for seg.
  • NB! Har man 2 eller flere barn gjelder en refusjonsordning på både treningsavgift og medlemsskap. Barn nr. 2 gis 50% avslag. Barn nr. 3 og utover gis 70% avslag.
  • Avgiftene må først betales i sin helhet, deretter fyller man ut dette skjemaet for refusjon. Søskenrefusjon blir betalt tilbake i desember måned, dersom skjema er fylt ut korrekt.
  • Detaljerte retningslinjer for treningsavgift og klubbmedlemsskap finner du nederst på denne siden.
  • Medlemskontingent gjelder for medlemsskap i idrettslaget.
  • Treningsavgiften dekker bl.a. påmeldingsavgift til serie/cup/turneringer, utstyr osv, forsikringer, dommerregninger.