EIL  •  FOTBALL  •  HÅNDBALL  •  INNEBANDY  •  TENNIS  •  ALLIDRETT

Ressursgruppen i Ellingsrud Fotball

Ressursgruppen

Leder

Kontakt: Kalle Fostervoll
E-post: kalle@ellingsrud.no
Mobil: 928 12 809

Økonomiansvarlig

Kontakt: Simon Zimmermann
E-post: simon@ellingsrud.no
Mobil: 936 39 118

Medlemsansvarlig

Kontakt: Sandra Sørgård
E-post: sandra@ellingsrud.no
Mobil: 930 46 484

Anleggsansvarlig

Kontakt: Rune Halvorsen
E-post: rune@ellingsrud.no
Mobil: 901 73 369

Utstyrsansvarlig

Kontakt: Yunus Yildirim
E-post: yunus@ellingsrud.no
Mobil: 486 06 571

Støttefunksjoner

Fair play-ansvarlig

Kontakt: Geir Sørgård
E-post: geir@ellingsrud.no
Mobil: 916 25 404

Dommeransvarlig

Kontakt: Yusuf Ergun
E-post: yergun11@gmail.com
Mobil: 406 41 792

Rekrutteringsansvarlig

Kontakt: Yunus Yildirim
E-post: yunus@ellingsrud.no
Mobil: 486 06 571

Inkluderingsansvarlig

Kontakt: –
E-post: –
Mobil: –

Sportssjef
Trenerveileder

Kontakt: Sindre Mikkelsen
E-post: sindre@ellingsrud.no
Mobil: 410 87 634

Hjemmeside/Sosiale medier/IT

Kontakt: Ivo Ninive
E-post: ivo@ellingsrud.no
Mobil: 402 18 238

Skru på flomlys

Listen under viser kontaktinfo over personer som kan skru på flomlyset på kunstgressbanen.

Ivo Ninive

402 18 238

Kalle Fostervoll

928 12 809

Kim Olsen

916 87 455

Rune Halvorsen

901 73 369